Zwrot

Zwroty i reklamacje

Klient może wycofać się z transakcji bez podania powodów w ciągu 30 dni, pisemnie (list, email). Podany okres 30 dni zaczyna się w momencie otrzymania towaru przez klienta, bądź osobę trzecią, określoną przez klienta w zamówieniu.
Do dotrzymania terminu wystarczy odpowiednio wczesne wysłanie odwołania transakcji. Odwołanie kierować należy pisemnie korzystając z załączonego formularza, przy czym użycie tego formularza nie jest konieczne, do:
PIGASUS GALLERY

Brunnenstr. 191
10119 Berlin


albo przez E-Mail: info@pigasus-gallery.de

W przypadku zwrotu w ciągu 30 dni towaru, klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, jeżli dostarczony towar odpowiadał zamówionemu.
Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku nośników dźwięku i obrazu, które w momencie wysyłki były oryginalnie zafoliowane i zostały rozpakowane przez klienta.

Następstwa odstąpienia od transakcji:
W przypadku odstąpienia klienta od transakcji pigasus gallery zwraca klientowi wszelkie poniesione przez niego koszty, łącznie z kosztami wysyłki, bezzwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia, w którym pigasus gallery otrzymała zawiadomienie o odstąpieniu od transakcji. Zwrot kosztów następuje w walucie użytej podczas dokonania transakcji, chyba że w indywidualnych pertraktacjach wyraźnie doszło do innych ustaleń; w żadnym razie klientowi nie nalicza się jakichkolwiek sum wynikających z odstąpienia od transakcji. Pigasus gallery zastrzega sobie wstrzymanie zwrotu poniesionych przez klienta kosztów do momentu otrzymania towaru, albo do momentu otrzymania dowodu, że towar został przez klienta wysłany.


Niezobowiązujący formularz zwrotu