Ochrona danych osobowych

PIGASUS GALLERY używa udostępnionych przez klienta danych osobowych (imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, numer telefaxu) zgodnie z niemieckimi przepisami o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe klienta używane są, jeżli zajdzie taka konieczność w odniesieniu do uzasadnienia, formy i przebiegu stosunku umowy kupna, wyłącznie w celu realizacji zawartej pomiędzy pigasus-gallery i klientem umowy kupna, np. W celu dostawy towaru na adres podany przez klienta.

O ile jest konieczne w przebiegu zamówienia, dane osobowe klienta są przekazywane firmom wspomagającym pigasus-gallery, takim jak poczta, firma spedycyjna.

Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim, niezaangażowanym przy realizacji zamówienia. Po zakończeniu procesu zamówienia dane osobowe są blokowane. Po upływie terminów przewidzianych przez ustawodawstwo podatkowe i handlowe dane zostają usunięte.

Pigasus-gallery zobowiązuje się do nieodpłatnego i niezwłocznego udostępnienia zapisanych danych klienta na jego żądanie. Informacje te udzielane są, na życzenie klienta, również drogą elektroniczną. Klient ma prawo zażądać usunięcia jego danych zapisanych w celu realizacji zamówienia.

Podczas zakupów w naszym sklepie internetowym, numery identyfikacyjne sesji zostają zapisywane w formie tzw "session-cookies". Służy to zapamiętywaniu zawartości koszyka. Owe "cookies" usuwane są po opuszczeniu sklepu, względnie po zamknięciu "browsera".