Zasady i warunki sprzedaży

Tożsamość i adres przedsiębiorstwa

PIGASUS GALLERY

Danziger Str. 52
10435 Berlin

WebDesign: Marcin Urbańczyk
Pigasus Logo: Piotr Mordel
Wsparcie techniczne: Tomasz Omietanski

Zakres zasad i warunków sprzedaży

Niniejsze zasady i warunki sprzedaży określają przebieg transakcji zawieranych pomiędzy pigasus-gallery, a jej klientem. Obowiązującą wersją tych zasad i warunków jest wersja aktualna w momencie składania zamówienia. Inne zasady i warunki sprzedaży nie są akceptowane przez pigasus-gallery, chyba że w wyjątkowych przypadkach zostały przez nią wyraźnie sformułowane i ustalone pisemnie przed zawarciem transakcji.

Oferta

Oferta zamieszczona na stronie internetowej nie jest zobowiązująca. Umowa kupna-sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez pigasus-gallery. Przyjęcie zamówienia jest uzależnione od dyspozycyjności zamówionego towaru. W przypadku, jeśli pigasus-gallery nie może przyjąć zamówienia, klient zostaje bezzwłocznie o tym poinformowany. Poniesione przez klienta koszty zostają zwrócone.

Ceny

Wszystkie ceny zamieszczone na naszej stronie internetowe podane są w euro i zawierają podatek VAT. Do ceny towaru doliczane są koszty opakowania i przesyłki podane na stronie internetowej: Koszty wysyłki lub w drodze korespondencji.

Wysyłka

Jeżli nie ustalono inaczej, wysyłka na adres podany przez klienta następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty. Pigasus-gallery wysyła towar zgodnie z przyjętymi przez klienta ustaleniami. Informacje na temat przewidywanego terminu dostawy są jedynie orientacyjne i w żadnym wypadku nie są zobowiązujące, o ile w wyjątkowych przypadkach pigasus-gallery nie zobowiązała się pisemnie do dostarczenia towaru w danym terminie.

Metody płatności

Możliwe formy płatności podajemy w toku zamówienia (przelew bankowy, PayPal, płatność gotówką).
Przelew bankowy:
Po złożeniu zamówienia wysyłamy mail z danymi naszego konta bankowego. Prosimy o przesłanie zapłaty na nasze konto.
Wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty.
PayPal
Wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu zapłaty.
Płatność gotówka:
Płatność gotówką jest możliwa jedynie przy odbiorze osobistym w naszej galerii pigasus gallery | Danziger Str. 52 | 10435 Berlin | +49 (0) 30 28 49 36 97 w godzinach otwarcia: .
Płatności z krajów spoza UE możliwe są wyłącznie przez system płatności internetowych PayPal.

Zastrzeżenie stosunku własności

Wysłany towar pozostaje własnością pigasus-gallery do momentu sfinalizowania transakcji, czyli do otrzymania pełnej należności.

Odwołanie transakcji

Zwroty i reklamacje

Klient może wycofać się z transakcji bez podania powodów w ciągu 30 dni, pisemnie (list, email). Podany okres 30 dni zaczyna się w momencie otrzymania towaru przez klienta, bądź osobę trzecią, określoną przez klienta w zamówieniu.
Do dotrzymania terminu wystarczy odpowiednio wczesne wysłanie odwołania transakcji. Odwołanie kierować należy pisemnie korzystając z załączonego formularza, przy czym użycie tego formularza nie jest konieczne, do:
PIGASUS GALLERY

Danziger Str. 52
10435 Berlin


albo przez E-Mail: info@pigasus-gallery.de

W przypadku zwrotu w ciągu 30 dni towaru, klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej, jeżli dostarczony towar odpowiadał zamówionemu.
Prawo zwrotu nie przysługuje w przypadku nośników dźwięku i obrazu, które w momencie wysyłki były oryginalnie zafoliowane i zostały rozpakowane przez klienta.

Następstwa odstąpienia od transakcji:
W przypadku odstąpienia klienta od transakcji pigasus gallery zwraca klientowi wszelkie poniesione przez niego koszty, łącznie z kosztami wysyłki, bezzwłocznie, najpóźniej 14 dni od dnia, w którym pigasus gallery otrzymała zawiadomienie o odstąpieniu od transakcji. Zwrot kosztów następuje w walucie użytej podczas dokonania transakcji, chyba że w indywidualnych pertraktacjach wyraźnie doszło do innych ustaleń; w żadnym razie klientowi nie nalicza się jakichkolwiek sum wynikających z odstąpienia od transakcji. Pigasus gallery zastrzega sobie wstrzymanie zwrotu poniesionych przez klienta kosztów do momentu otrzymania towaru, albo do momentu otrzymania dowodu, że towar został przez klienta wysłany.


Niezobowiązujący formularz zwrotu

Ochrona danych osobowych

Zamawiający został pouczony o formie, zakresie, miejscu i celu udostępnienia, opracowania i użycia jego danych osobowych koniecznych dla realizacji zamówienia: Ochrona danych osobowych. Zamawiający zgadza się na udostępnienie, opracowanie i użycie jego danych osobowych. Pigasus-gallery zobowiązuje się do korzystania z tych danych wyłącznie w czynnościach służących realizacji zamówienia.

Ustalenia końcowe

Podstawą prawną jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Tłumaczenia "Zasad i warunków sprzedaży" na języki obce należy traktować jako nieozbowiązującą ofertę serwisową, moc prawną posiadają "Zasady i warunki sprzedaży" (AGB's) w języku niemieckim.